سفارش تبلیغ
صبا ویژن
دانش دو گونه است : دین شناسی و کالبد شناسی . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]
لوگوی وبلاگ
 

نویسندگان وبلاگ -گروهی
کاربر(2)
لینک دلخواه نویسنده

دسته بندی موضوعی یادداشتها
 

صفحات اختصاصی
 
sitemap
آمار و اطلاعات

بازدید امروز :132
بازدید دیروز :155
کل بازدید :221705
تعداد کل یاداشته ها : 1567
100/3/29
4:26 ع

Image

Packt Publishing | ISBN: 1847192548 | PDF | 252 pages | 6.56 MB

Introduction
When we say Language Integrated Query, we might think that it is already integrated into the programming language, just as we write SQL queries in our application. So what is the difference or additional features that we are going to get in LINQ? How is LINQ going to make our programming life easier? Also, I am sure that we all want to know how the new feature, LINQ, is making use of the other new features of C# 3.0. We"ll see many of those in this book.

LINQ Architecture
Language Integrated Query is a new feature in Visual Studio 2008 that extends the query capabilities, using C# and Visual Basic. Visual Studio 2008 comes with LINQ provider assemblies that enable the use of Language Integrated Queries with different data sources such as in-memory collections, SQL relational database,
ADO.NET Datasets, XML documents and other data sources.
In Visual Studio 2008, Visual C# and Visual Basic are the languages that implement the LINQ language extensions. The LINQ language extensions use the new Standard Query Operators API, which is the query language for any collection that implements IEnumerable. It means that all collections and arrays can be queried using LINQ. The collections classes simply needs to implement IEnumerable, to enable it for LINQ to query the collections.

http://freakshare.net/files/ymtwybef/linq-quickly.pdf.html

 


  
  

AppDev LINQ Using Visual C Sharp 2008 DVD | 1.33 GB
In this course, you’ll learn to use the exciting new .NET Framework 3.5 feature, Language Integrated Query (LINQ) to easily create complex data-independent queries. In addition, you’ll learn about the new language features added to Visual Basic in Visual Studio 2008 in order to make LINQ possible. You’ll start by working through a quick overview of LINQ, and how it applies to working with collections of s, retrieving data stored in SQL Server, and creating XML content. Subsequent topics introduce new LINQ-oriented language features, LINQ to s, LINQ to DataSets, LINQ to SQL, LINQ to XML, and LINQ to Entities. By the time you’ve completed the course, you’ll have a good understanding of now only how to construct LINQ queries to work with data, but also how to use the features added to Visual Basic that support LINQ.

In this course, you will learn how to…

* Create new XML content using LINQ to XML.
* Iterate through collections of s, using a single LINQ query.
* Use anonymous types, lambda expressions, extension methods, initializers, and implicit type declaration.
* Query arrays, lists, dictionaries, and more using LINQ to s.
* Use the extension methods provided by the System.Linq.Enumerable class to extend the behavior of collection classes.
* Create an model based on a SQL Server database and then query the database using LINQ to SQL.
* Modify data and use stored procedures with LINQ to SQL.
* Create XML content using classes in the System.Xml.Linq namespace.
* Validate, query and transform XML content using LINQ to XML.
* Transform XML content using LINQ to XML.
* Create an Entity Data Model based on a data source and then query the data using LINQ to Entities.
* Modify data and use stored procedures with LINQ to Entities.

Prerequisites: This course assumes that students have familiarity with .NET in general, and with specifically with programming ADO.NET. The course makes no attempt to explain basic Visual Studio 2008 or .NET Framework concepts, and assumes that the student is at least familiar with all the concepts covered in the Introduction to Programming and Developing Applications with Visual Studio 2008 courses.

http://hotfile.com/dl/14162365/a02f2f4/AppDev_LINQ_Using_Visual_C_Sharp_2008_DVD_www.newestwarez.com.part01.rar.html
http://hotfile.com/dl/14162522/699641c/AppDev_LINQ_Using_Visual_C_Sharp_2008_DVD_www.newestwarez.com.part02.rar.html
http://hotfile.com/dl/14162524/5034e3a/AppDev_LINQ_Using_Visual_C_Sharp_2008_DVD_www.newestwarez.com.part03.rar.html
http://hotfile.com/dl/14162379/2d1abc1/AppDev_LINQ_Using_Visual_C_Sharp_2008_DVD_www.newestwarez.com.part04.rar.html
http://hotfile.com/dl/14162531/13c76b2/AppDev_LINQ_Using_Visual_C_Sharp_2008_DVD_www.newestwarez.com.part05.rar.html
http://hotfile.com/dl/14162515/5d87d6f/AppDev_LINQ_Using_Visual_C_Sharp_2008_DVD_www.newestwarez.com.part06.rar.html
http://hotfile.com/dl/14162495/e6667ad/AppDev_LINQ_Using_Visual_C_Sharp_2008_DVD_www.newestwarez.com.part07.rar.html


  
  

Apress.LINQ.for.VB.2005.Feb.2007.eBook-BBL
TITLE : LINQ for VB 2005 (Hardcover)
AUTHOR : by Fabio Claudio Ferracchiati (Author)
PUBLISHER : Apress publisher
ISBN : 1590598407
EDITION : 1st
PUB DATE : February 12, 2007
LANGUAGE : English
FORMAT : PDF
SIZE : 03 x 1.44 MB
Image 

 

Download :

http://www.megaupload.com/?d=D25CNTGD


  
  

Image
Product Deion
Professional ADO.NET 3.5 with LINQ and the Entity Framework

LINQ and the Entity Framework are revolutionizing .NET database programming. With this book as your guide, you’ll discover how to leverage these cutting-edge query and /relational mapping technologies for enterprise-class computing. It provides you with hands-on coding techniques for data-intensive web and Windows projects. You’ll also get quickly up to speed on LINQ technologies with the help of C# and VB programming examples.

Leading Microsoft database authority Roger Jennings first covers LINQ Standard Query Operators (SQOs) and domain-specific LINQ to SQL, LINQ to DataSet, and LINQ to XML implementations for querying generic collections. He then delves into the ADO.NET Entity Framework, Entity Data Model, Entity SQL (eSQL), and LINQ to Entities. Numerous code examples are integrated throughout the chapters that emulate real-world data sources and show you how to develop C# and VB web site/application or Windows projects.

The information in this book will give you the tools to create and maintain applications that are independent of the underlying relational data.

What you will learn from this book
* A new approach to data access in ADO.NET 3.5 SP1
* Methods for working with advanced LINQ query operators and expressions
* Techniques for querying SQL Server® database with LINQ to SQL
* Approaches for integrating third-party and emerging LINQ implementations
* How to raise the level of data abstraction with the Entity Data Model
* Steps for creating design-time data sources from Context
* Ways to use the Entity Data Model as a data source

Who this book is for
This book is for intermediate to advanced developers of data-intensive .NET web- and Windows-based applications.

Wrox Professional guides are planned and written by working programmers to meet the real-world needs of programmers, developers, and IT professionals. Focused and relevant, they address the issues technology professionals face every day. They provide examples, practical solutions, and expert education in new technologies, all designed to help programmers do a better job.

Product Details

* Paperback: 672 pages
* Publisher: Wrox (February 3, 2009)
* Language: English
* ISBN-10: 047018261X
* ISBN-13: 978-0470182611

http://hotfile.com/dl/31762718/52690a3/Wrox.Professional.ADO.NET.3.5.with.LINQ.and.the.Entity.Framework

 


  
  

Sams Teach Yourself XML in 24 Hours, Third Edition 
By Michael Morrison 
............................................... 
Publisher: Sams 
Pub Date: November 14, 2005 
ISBN: 0-672-32797-X 
Pages: 576 

The third edition of Sams Teach Yourself XML in 24 Hours, Complete Starter Kit is everything you need to know about the XML language and how to use it in practical, innovative applications. Understanding the syntax of XML is only a small part of the learning process; understanding how to apply it is the larger part of the learning process, and is the primary focus of this book. It covers a broad range of topics, and wil show you how to use XML to mine data on the web, how to use it to interact with existing data services such as iTunes and Google, and how to use it in applications such as e-books, online speech synthesis, and multimedia. Sams Teach Yourself XML in 24 Hours, Complete Starter Kit, Third Edition will teach you what you need to know to get up and running with XML and more importantly, how to do cool things with it! 

Code:
http://sharingmatrix.com/file/3774032


  
  

Volume 1 ] 

Publisher: Peachpit Press 
Release Date: August 23, 2006 
Pages: 240 
ISBN: 978-0-321-47404-9 

Image 

Image 
Code:
http://rapidshare.com/files/359472991/The_Digital_Phot_Book_-_Sc_Kel_v1.rar

+ + + + + + + + + + + + + [ + ] 

Volume 2 ] 

ISBN: 0321524764 
ISBN-13: 9780321524768 
Format: Paperback, 222pp 
Publisher: Peachpit Press 
Pub. Date: January 2008 

Image 

Image 
Code:
http://rapidshare.com/files/359478813/The_Digital_Phot_Book_-_Sc_Kel_v2.rar
+ + + + + + + + + + + + + [ + ] 

Volume 3 ] 

Paperback: 264 pages 
Publisher: Peachpit Press 
Language: English 
ISBN-10: 0321617657 
ISBN-13: 978-0321617651 

Image 

Image 
Code:
http://rapidshare.com/files/359480578/The_Digital_Phot_Book_-_Sc_Kel_v3.rar
  
  

802.11 Wireless Networks the definite Guide 
Code:
http://rapidshare.com/files/114580971/802.11__Wireless_Networks_The_Definitive_Guide.chm


An introduction to network programming with java 
Code:
http://rapidshare.com/files/114581779/An_Introduction_to_Network_programming_with_java.pdf


Wireless Networks for Dummies 
Code:
http://rapidshare.com/files/114582855/Wireless_Networks_for_Dummies.pdf


Wireless Home Networking for Dummies 
Code:
http://rapidshare.com/files/114583875/Wireless_Home_Networking_for_Dummies.pdf


Wireless Community Networks 
Code:
http://rapidshare.com/files/114584140/Wireless_community_networks.pdf


Complete guide to network wiring 
Code:
http://rapidshare.com/files/114588414/the_complete_guide_to_network_wiring.pdf


Home networking bible 
Code:
http://rapidshare.com/files/114596072/Home_Networking_Bible__2nd_ed_2004.pdf


Cisco press - LAN switching first steps 
Code:
http://rapidshare.com/files/114597088/cisco_press_-_lan_switching_first-step.chm


Complete Wireless design 
Code:
http://rapidshare.com/files/114597609/Complete_wireless_design.pdf


Designing a Wireless Network 
Code:
http://rapidshare.com/files/114599333/Designing_a_wireless_network.pdf.zip


Field guide to wireless LAN for administrators and power users 
Code:
http://rapidshare.com/files/114599997/Field_Guide_to_Wireless_LANs_for_Administrators_and_Power_Users.chm.zip


Fundamentals of WIreless comunication 
Code:
http://rapidshare.com/files/114600694/Fundamentals_of_wireless_communication.pdf.zip


Hacking Wireless Networks for Dummies 
Code:
http://rapidshare.com/files/114601779/Hacking_Wireless_Networks_for_Dummies.pdf.zip


Home Wireless Networking in a Snap 
Code:
http://rapidshare.com/files/114602674/Home_Wireless_Networking_in_a_Snap.chm.zip


HackNotes - Network Security 
Code:
http://rapidshare.com/files/114603199/McGraw.Hill.HackNotes.Network.Security.Portable.Reference.eBook-DDU.pdf.zip


WiFi Security 
Code:
http://rapidshare.com/files/114604105/McGraw-Hill.Wi-Fi.Security_-_fly.pdf.zip


Networking and Networking programming 
Code:
http://rapidshare.com/files/114604566/Networking_and_Network_programming.pdf.zip


Network tutorial 
Code:
http://rapidshare.com/files/114605740/Network_Tutorial__Fifth_Edition.chm.zip


Network Programming Essecntials 
Code:
http://rapidshare.com/files/114606147/OReilly.Twisted.Network.Programming.Essentials.Oct.2005.eBook-DDU.chm


  
  

LINQ 01 - Overview
LINQ 02 - Data Model
LINQ 03 - Querying the database
LINQ 04 - Updating the database
LINQ 05 - LinqDataSource
LINQ 06 - Custom LinqDataSource
LINQ 07 - Using Stored Procedures
LINQ 08 - Using Stored Procedures
LINQ 09 - Executing Arbitrary SQL

http://rapidshare.com/files/198783018/LINQ_-_video_tutorials.part1.rar

http://rapidshare.com/files/198789753/LINQ_-_video_tutorials.part2.rar 

http://rapidshare.com/files/198790145/LINQ_-_video_tutorials.part3.rar

if there"s a password, it"s  :    gatico.123


  
  
Image 

Quote:
http://depositfiles.com/files/0gqw9xypv