سفارش تبلیغ
صبا ویژن
هرکه عیب های نهانی را بکاود، خداوند از دوستی دل ها محرومش کند . [امام علی علیه السلام]
لوگوی وبلاگ
 

نویسندگان وبلاگ -گروهی
کاربر(2)
لینک دلخواه نویسنده

دسته بندی موضوعی یادداشتها
 

صفحات اختصاصی
 
sitemap
آمار و اطلاعات

بازدید امروز :153
بازدید دیروز :155
کل بازدید :221726
تعداد کل یاداشته ها : 1567
100/3/29
5:11 ع

روش ایجاد سرمای پایین تر از صفر مطلق فیزیک (منفی 275 درجه سانتی گراد) بدون واکنش های سرد هسته ای زمانی که یک جسم مثلا یک کوی فلزی در داخل یک محیط چگال کتونی قرار داشته باشد و کوی فلزی و محیط چگال کتونی داخل یک محیط چگال ارنا قرار بگیرند بعدا بترتیب چگال کتونی تبدیل به خلع کتونی و سپس چگال ارنا تبدیل به خلا ارنا ( از نوع داخلی که بیرونش چگال ارنا دارد) شود جسم حرارت خود را از دست داده و تا چند صد درجه زیر صفر دمای ان پایین تر میرود اگر همین ازمایش در داخل محیط بدون هوا (خلاء هوا) انجام شود دمای جسم تا حدود 1500 درجه زیر صفر می رود که پس از بیرون اوردن گوی از داخل این محیط تا چند ثانیه شکل ان به خاطر دمای بسیار پایین ان سیاه و تیره می باشد حتی اگر از جنس شیشه بوده یا رنگش سفید باشد که پس از جذب گرما ارام ارام رنک ان طبیعی می شود در شرایط معمولی هوا بدلیل مایع شدن هوا در اطراف کوی دما خیلی نمی تواند پایین برود علت مطلب فوق این است که در مرحله اول با قرار گرفتن کوی با چگال کتونی داخل چگال ارنا مقدار زیادی از انرژی حرارتی اتمهای کوی بصورت موج از کوی خارج می شود در مرحله بعد پس از تبدیل میدان چگال کتونی به خلاء کتونی مقداری دیگر از انرژی کوی با استفاده از کتونهای بین اتمی جسم از ان فرار می کنند و از رسیدن انرژی بیرونی توسط کتونها به جسم جلوگیری میشود پس از این مرحله بدلیل نبود میدان چگال کتونی و ازادی عمل بیشتر ذرات ارنا - میدان چگال ارنا - دور کوی بزرگتر از حد معمول شده این عمل نیز موجب تخلیه مقداری از انرژی بهمراه ذرات کتون بین اتمی جسم میشود در مرحله چهارم نیز پس از ایجاد یک میدان چگال ارنای بزرکتر حول میدان ارنای کوچکتر میدان چگال ارنای کوچکتر را تبدیل به خلاء ارنا می کنند که ضمن کاهش دما این عمل سبب می شود تا در حین این تغیرات کوی نتواند از محیط اطراف انرژی توسط ذرات ارنا جذب کند اکنون جسم با دمای منفی 1500 درجه سانتی گراد در داخل یک میدان خلع ارنا و خلع کتون قرار داشته که بدورش یک لایه محیط چگال ارنا و کتون می باشد که از رسیدن انرژی به کوی جلوگیری می کنند البته همه موارد فوق در محفظه خالی از هوا انجام می شود حال اگر یک لحظه دستگاه ها را خاموش کرده و میدانها را از بین ببریم رنگ جسم را بصورت تیره بدلیل دمای بسیار پایین ان برای چند ثانیه خواهیم دید اگر همزمان با خاموش کردن دستگاه هوا نیز وارد اطراف جسم کنیم قطرات نیتروژن و اکسیژن مایع و ریزش انها را اطراف کوی تا چند ثانیه خواهیم دید اگر با تغیر دوباره میدانها و استفاده از میدان سومی که از رسیدن انرژی( بیرونی توسط ذرات ارنا و کتون ) به جسم جلوگیری می کند این عمل را دوباره تکرار کنیم دمای جسم باز هم می تواند پایین تر رود عده ای ازدانشمندان بر این باورند علت سیاه و تیره شدن رنگ جسم در دماهای بسیارپایین این است که ذرات ارنای حامل انرژی که در حال ارتعاش وقتی به ذرات ارنای جسمی که در دمای پایین قرار دارد برخورد می کنند ان ذره بدلیل نزدیکی به هسته اتم در اثر سرمای زیاد ضربه را به اتمی که در حال سکون است وارد می کند و خود از حرکت باز می ایستد و نمی تواند این حرکت ارتعاشی را به سایر ذرات دیگر ارنا منتقل کرده و دوباره مطابق ساختار جسم از خود نور یا موجی منتشر کند در نتیجه بدلیل عدم تشع شع سیاه بنظر می رسد فرق یک جسم معمولی سیاه و یک جسمی که در اثر سرمای زیاد سیاه شده است این است که جسم سیاه فقط انرژی تعداد خاص و محدودی از ذرات ارنا را با فرکانس خاصی (ان هم بدلیل نوع ارایش هسته اتمها و ذرات کتونش ) میگیرد و در طیف های بسیاری از امواج مانند امواج ایکس یا گاما یا امواج رادیویی از ان براحتی منعکس شده یا عبور می کنند ولی یک جسم تیره در اثر دمای بسیار پایین مثلا منفی 2000 درجه سانتی گراد تقریبا اکثر طیف نوری و امواج کاما و امواج ایکس و رادیویی نیز دیگر نمی توانند از ان منعکس شده یا عبور کنند بلکه اکثر انها جذب هسته اتمها می شوند partrial of atomic mib motor system ماهیت خود حرارت یا دمای جسم متناسب با ارتعاشات اتمهای ان جسم می باشد هر چه حرارت بالاتر رود ارتعاشات اتمهای جسم بیشتر شده و نیروی بین اتمی و ملکولی جسم کمتر شده تا انجا که اتمها می توانند بر روی هم بلغزند که حالت ذوب شدن ومایع شدن جسم انجام می شود اگر دما بالا تر رود ارتعاشات جسم انقدر زیاد شده که نیروی بین اتمی خیلی کم شده و اتمها می توانند بصورت بخار در ایند با بالاتر رفتن دما الکترونهای جسم ازاد می شود بعد از ان در دماهای خیلی بالاتر اتمها بطور کامل ذرات ارنا خود را از دست می دهند و در دماهای خیلی بالاتر از ان مثلا 300 میلیون درجه اتمها ارایش کتونی داخل خود را از دست می دهند که هسته اتمها می توانند براحتی با هم ادغام شوند در کاهش دما نیز بترتیب ابتدا ارتعاشات اتمها کم میشود و در دمای پاینتر از منفی 200 درجه ارتعاشات مداری الکترونها نیز کم شده و در دمای زیر 290 درجه نیز ذرات ارنا ارتعاشات خود را از دست می دهند در دمای پاینتر از 300 درجه فواصل بین ذرات کتون ها ونیروی انهاکاهش میابد در دمای 1000 درجه ثانتی کراد نیروهای دافعه کتونی خیلی ضعیف شده و جسم سیاه رنگ میشود بدلیل اینکه نمی تواند نوری را از خود باز تاب کند و در 10 میلیون درجه زیر صفر انقدر هسته اتمها به هم نزدیک شده که نیروهای بین اتمی عناصر شکسته و اتمها در تقارن منفی حالت ماده قرار می گیرند برخی از هسته های اتمها با هم ترکیب میشوند بدلیل وجود شرایط خواص چزی نمی تواند مانع تشکیل این واکنش ها شود تعدادی از الکترونها و کتونها و ذرات ارنای بین لایه های اتمی در این واکنش خورده میشوند این واکنش ها احتیاج شدید به انرژی دارند در اصل این واکنشها یک چاله انرژی بوجود می اورند در این شرایط اتمها با گرفتن انرژی از کتونها به ساختار جدید اتمی خود پایداری می دهند و کتونها نیز از فضای اطراف انرژی محیط را گرفته و به هسته واکنش انتقال می دهند ذرات ارنا در جامدات و مایعات و نحوه وارد کردن انرژی به جسم داخل خلاء ارنا نحوه ساخت یخچالهای بدون موتور با مواد فراارنا باتشکر از ابرازنظرتان ذرات ارنا به سه صورت مختلف در عالم وجود دارند اکثر آنها به صورت آزاد در شبکه کریستالی بین کتونهای فضا هستند تعدادی از انها در ترکیب هسته اتمها می باشند که به صورت ثابت بوده و کمتر تحت تاثیر شرایط بیرونی اتمها قرار می گیرند تعدادی از ذرات ارنا در فضای بین اتمهای جسم هستند این ذرات سبب انعکاس یا انتقال نورها و امواج از ماده می شوند و همچنین می توانند در ماهیت الکتریکی جسم اثربگذارند تعداد و نوع ارایش ذرات ارنا بین اتمی اجسام میزان بازتاب و رنگ و سرعت نور و موج را در جسم مشخص می کنند مثلا در اجسام شفاف مثل شیشه شبکه کریستالی اتمها و ارایش ذرات بین اتمی ارنا شیشه به گونه ای است که این ذرات می توانند اثر نور را به صورت ارتعاش ذرات خارجی گرفته و در راستای جهت نور ان را به سمت دیگر شیشه انتقال دهند خاصیت محدب یا مقعر بودن شیشه ارایش شبکه بلوری داخل ان را تغیر داده و اثرات دافعه ذرات بین اتمی ارنا با عث انحراف ارتعاشات ذره به سمت محیطی با جرم و فضای بیشترشده و بهمین خاطر اثرات رشته های نور کتونی وارد شده در یک عدسی می تواند بصورت متمرکز یا واگرا در اید و از ان خارج شود - برخورد شدید مجموعه ای از ذرات مرتعش کتون به اتمهای یک جسم و ذرات ارنای بین اتمی ان سبب ارتعاش اتمهای ان جسم شده و حرارت را در ان به وجود می اورد در اجسام سیاه با توجه به نحوه ارایش اتمها و ذرات ارنای ان نیز اکثر ارتعاشات ذرات ارنا پس از برخورد از بین رفته وبه ارتعاشات اتمی و گرمای حاصله تبدیل می شوند- تعداد ذرات ارنا در لایه بین اتمی در یک حجم مساوی بیشتر از تعداد ذرات ارنا در فضای ازاد می باشد لذا ممکن است در اثر وارد شدن انرژی به جسم جامد و مایع پرتو ایکس یا سایر طیف نوری و.. براثر ارتعاشات ذرات ارنا درون ان تشکیل شود خلا ارنا سبب کاهش یا تخلیه ذرات ارنا بین اتمی اجسام جامد ومایع شده و به همین خاطر رنگ این اجسام در خلا ارنا تیره می گردد و همچنین دارای یک سری خواص جدید شیمیایی و فیزیکی می شوند همچنین محیط چگال ارنا باعث افزایش ذرات بین اتمی اجسام شده در نتیجه انها درخشان تر و سفید تر از حالت عادی به نظر می ایند و همچنین دارای یک سری خواص فیزیکی و شمیایی متغیرجدید می شوند جهت وارد کردن انرژی به جسمی که در ناحیه خلا ارنا و خلا هوا است فقط می توان از طریق امواج کتونی و الکترونهای شتاب گرفته وپروتونها و ذرات شتاب گرفته انرژی را از خارج محیط خلاء کتونی به جسم وارد نمود تا اینکه جسم گرم شده و به پلاسما تبدیل شود ولی می توان به اجسام واقع در خلا ارنا بدون خلا هوا با امواج التراسونیک و میدان مغناطیسی و تخلیه الکتریکی انرژی وارد کرد انجام تخلیه الکتریکی انرژی فراوان کرمایی در خلاء ارنا ازاد می کند بخاطر اینکه فرار انرژی بصورت نور و امواج دیگر میسر نمی باشد انسانها در محیط خلا ارنا به دلیل اینکه بدن انها کمتر دما از دست می دهد بیشتر احساس گرما می کند لذا انسانها می توانند در صورت وجود خلاء ارنا در دوربرشان دماهای خیلی پایین را براحتی تحمل کنند و با وجود یک لایه چگال ارنا تشعشعات حرارت بالا و لیزرهای قوی و اشعه گامای قوی نمی تواند بر روی بدن انهاا اثری بگذارد و بهمین خاطر انسانهای غیب شده بدلیل داشتن یک لایه از چگال و خلاء ارنا دوربرشان براحتی می توانند وارد محیط های با شرایط دمایی نا مناسب شوند یا اینکه سفینه های فضایی با ایجاد یک میدان خلاء ارنا و چکال ارنا تا نزدیکی ستاره داغی مثل خورشید جهت پژوهش بدون اسیب دیدن بروند و به خاطر اینکه با چشم معمولی چیزی را داخل خلا ارنا نمی توان دید انسانها باید توسط یک دوربین کوچک مخصوص هنگام غیب شدن اطراف خود را ببیند این دوربین کوچک ضمن تقویت امواج نوری و عملکرد راداری و نمایشگر وضعیت سیستم جهت فرد- مسیر کوچکی از فضای بین چشم فرد واقع در خلع ارنا را تا حد وسط لایه چگال ارنا را از حالتهای خلع و چگال ارنا به محیط عادی ذرات ارنا ( برای توانایی دیدن فرد) تبدیل می کند انسانها غیر از مقدار کمی احساس گرما در محیط خلع ارنا و احساس کمی سرما در محیط چگال ارنا و برهم خوردن میزان بینایی انها احساس دیگری با وارد شدن به این محیط ها ندارند برخلاف شرایط خلاء ارنا اجسام در محیط چگال ارنا براحتی می توانند انرژی گرمایی خود را از دست داده و سرد شوند این هم به ان دلیل است که اتمهای مرتعش گرمایی براحتی امکان تبدیل انرژی خود به امواج دیگر نوری و دفع ان بدلیل زیاد بودن ذرات ارنای محیط را دارند لذا انسانها با قرار دادن دو رادیاتور متصل به هم یکی در محیط خلاء ارنا و یکی در چگال ارنا می توانند یک یخچال طبیعی بدون موتور درست کنند یا یک لامپ رشتهای معمولی با روشن شدن در چگال ارنا می تواند بیش از 70 درصد انرژی خود را به نور و امواج تبدیل کند و بازدهی انها بیش از پنجاه درصد افزایش پیدا می کند قدرت فرستندها در چگال ارنا چند برابر می شود البته جهت ایجاد خلع و چگال ارنا مقداری انرژی لازم میباشد تعدادی از دانشمندان بر این باورند که در فضا همانند مواد فرا کتون ممکن است مواد پایدار فرا ارنا نیز وجود داشته باشد که بتواند بطور طبیعی در اطراف خود خلع و چگال ارنا درست نمایید بهمین خاطر بشدت دارند سعی می کنند بتوانند در روی زمین این ماده را درست نمایند در صورت کشف و ساخت مواد فرا ارنا براحتی می توان لباسهایی از جنس انها تهیه کرد که بدون صرف انرژی بتواند ضمن حفظ بدن فرد از شرایط مضر زیست محیطی ایشان را از نظرها غیب نماید یا اینکه مبدلهای ساخت که بتواند براحتی 99 درصد انرژی خورشید و گرما را بطور مستقیم به جریان الکتریسیته تبدیل کند یا بتوان یخچالهایی درست کرد که بدون صرف انرژی در مناطق گرم یخ تولید کند و هوا را خنک نماید یا می توان کابلهای ابرسانا در شرایط معمولی دمایی جهت انتقال برق با هزینه پایین ساخت مواد فراارنا موادی هستند که بیشتر از 45 درصد حجم هسته اتم انها را ذرات ارنا تشکیل می دهد و طی واکنش های اتمی در ناحیه ای از فضا که دارای خلع کامل کتونی همزمان با یک میدان شدید چگال ارنا میباشد بوجود می ایند همانطور که قبلا گفته شد ذرات یا شبه ذره ارنا همانند کتونها دارای حجم بوده ولی جرم خاصی ندارند و دلیل انحراف انها در اطراف کرات بزرگ و سیاهچاله ها یا بدلیل خورده شدن ذرات ارنا یا وجود حجم کمتر یا بیشتری از ذرات ارنا در مجموعه اتمهای ان کرات می باشد بطور طبیعی ذرات ارنای واقع در هسته اتمها و لایه بین اتمی نمی توانند انحرف یا شکاف یا خلعی در شبکه بلوری ذرات ارنا ی فضا درست کند مگر اینکه توسط عاملی تعادل ذرات واقع در لایه های بین اتمی و هسته اتمهای مواد و کرات برهم بخورد ولی ارنای موجود در اتمهای عادی می تواند تحت تاثیر ارتعاش ارنای شبکه کریستالی فضا مرتعش شده یا اینکه ارتعاش خود را به ذرات واقع در شبکه کریستالی فضا انتقال دهند تفاوت نور لیزر ونور معمولی در اصل ارنا با تشکر از نظرتان بطور کلی ذرات کتون و ذرات ارنا همه نسبت به جنس خود حالت دافعه و نسبت به ذره مخالف جنس خودشان در فواصل معینی حالت جاذبه دارند بهمین دلیل ذرات ارنا و کتون ازاد در فضا در یک شبکه کریستالی با یک فضای مشخصی بین انها همیشه در حال تعادل هستند عامل واگرایی پرتوهای نور به سه علت یکی دافعه بین ذرات ارنا وجهت و میدان ارتعاشی انها و سوم وجود ذرات کتون می باشد تا کنون ثابت شده است در محیطی که ذرات کتون نباشد پرتو های نور خاصیت واگرایی کمتری دارند و خاصیت کانونی شدن پرتوهای انها نیز تقریبا مشابه امواج لیزر می شود ولی نکته جالب اینجاست که خاصیت کانونی شدن امواج لیزر خیلی بیشتر از حالت طبیعی انها نمی شود بدین سبب مشخص گردید که یکی از عوامل واگرایی پرتوهای نور ذرا ت کتون هستند ولی بعدا مشخص گردید عامل دیگری نیز در واگرایی پرتوهای نور خارج شده از یک جسم (وابسته به ماهیت ذره ارنا) وجود دارد ان هم مدل ارتعاشات ذرات ارنا است هر دسته ذره ارنا بسته به مقدار فرکانس ارتعاشی خود نوع نور و موج مخصوص خود را در فضا بوجود می اورند بخاطر همین یک پرتو نور دسته ای از ذرات ارنا هستند که با یک فرکانس معینی ارتعاش می کنند که جهت این ارتعاش می تواند به جلو یا عقب یا به چپ یا راست ذره متمایل باشد حال اگر ارتعاشات ا کثر ذره های ارنا هنگام تولید بر اثر عواملی یکسو و همجهت با هم باشد نیروهای دافع بین ذرات ارنا و اثرات ذرات شبکه کریستالی کتونهای فضا بر روی انها کمتر شده و این ذرات کمتر حالت واگرایی پیدا کرده و امواج انها شبیه امواج لیزر میشود ولی اگر منبع نور هنگام ایجاد ارتعاشات ذرات ارنا بر اثر عدم تقارن ذرات ارنا ی داخل ان نتواند ارتعاشات تولید شده و اثرات ارتعاشی خود را کاملا در یک سو و یک جهت به گروه ذرات ارنای فضا روی به روی خود تحویل دهد اثرات دافعه بین ذرات ارنا و اثرات کتونها در شبکه کریستالی فضا بر روی انها بیشتر تاثیر گذاشته و هنگام انتقال این اثرات به ذرات ارنای دیگر در فضا موجب مقداری انحراف در جهت حرکت انها شده و در نتیجه پرتوها نور خاصیت واگرایی بیشتری پیدا می کنند و ماهیت نور طبیعی معمول را پیدا می کنند حال اگر این امواج در محیطی که ذرات کتون ها نباشد تولید شوند یا بگذرند بدلیل نبود ذرات کتون انحراف کمتری نسبت به حالت طبیعی در ان محیط پیدا می کنند و به امواج لیزر بیشتر شبیه می شوند ولی امواج واقعی لیزر بدلیل تاثیر کمی که ذرات ازاد کتون فضا ( بدلیل همجهت و همسو بودن ارتعاشات ارنای انها ) بر روی انها دارد در این محیط نیز تغیر چندانی از نظر واگرایی نمی کنند همانطور که قبلا هم گفتیم سرعت نور رابطه مستقیم با ذرات کتون موجود در فضا دارد و بخاطر اثر پذیری ذرات ارنا و کتونها از هم ارتعاشات نور نمی تواند در حالت عادی و نرمال فضا با سرعتی بیشتر از سیصد هزارکیلومتر در ثانیه از بین انها بگذرد وجود تعداد بیشتر ذرات ارنا و کتون در شبکه کریستالی اجسام شفاف و مایعات شفاف و کند شدن بیشتر سرعت نور در این محیط ها نشان دهنده بیشتر این اثر می باشد ولی سرعت نور در محیطی که ذرات کتون در انجا نباشند (خلاء کتونی داشته باشد) بینهایت زیاد می شود این سرعت انقدر بالا میرود که دانشمندان تا کنون نتوانسته اند حدی برای ان مشخص کنند بهمین خاطر عبور نور از محیط خلاء کتونی را پرش نور نامیدند مترهای لیزری که با استفاده از اثر رفت برگشت نور کار میکنند نمی توانند فاصله مابین تونل خلاء کتونی را اندازه بگیرند لذا این فاصله همیشه برای انها تقریبا صفر است یکی از عواملی که می تواند در فرضیه فعلی موجی و فتونی بودن نور اشکال ایجاد کند این است که چه عاملی سبب می شود وقتی منبع نوری در یک فاصله بسیار دور از ما خاموش می شود اثرات امواج نوری را در فضا خالی عالم ؟ طبق فرضیه های فعلی تا ساعت ها نگه می دارد تا به ما برسند یا چرا سرعت نور در اجسام دیگر کم می شود و زیاد تر نمی شود؟ یا چه عاملی سبب می شود با وجود اینکه جرم یک فتون نور زیاد نشده سرعت ان زیاد نشود یا چرا طبق فرضیه های کنونی اگر فتون جرمی و بار الکتریکی ندارد اجرام بزرگ موجب انحراف ان می شود در حالی که در سرعت های بالا جرمی برای ان مشاهده نمی شود همه این مسائل و مسائل دیگر دلیلی بر نقص فرضیه های موجود الکترومغناطیس علوم فیزیک تدریس شده فعلی میباشد بهر حال اگر نور موج باشد طبق مبحث فوق زیر سئوال میرود و اگر به شکل شبه ذره ای بنام فتون باشد که از جایی کنده شده و به جایی دیگر می رود پس باید کلیه موادی که سال ها نور به خود جذب کنند جرم یا حداقل حجم انها یک کمی اضافه شود یا چگونه نوری که خود از جنس موج یا فتون که نمی توان جرمی یا حجمی برای ان متصور شد است می تواند در واکنش های هسته ای تبدیل به جرم شود یا بر اثر برخورد با جرمی انرا متلاشی کند در حالی که خود جرمی ندارد یا چگونه انرژی یک موج در یک همه موارد بالا سالها قبل از کشف ذره ارنا و کتون می توانست ماهیت نور و امواج و فضای ازاد عالم و سرعت ان را زیر سئوال ببرد دانشمندان در مورد جرم ذره ارنا و کتونها اختلاف نظر دارند عده ای معتقد هستند که این ذرات هیچ جرمی ندارند ولی عدهای دیگر اعتقاد بر داشتن مقداری جرم در این ذرات ( بسیار پاینتر از جرم الکترونها ) دارند و مشغول تحقیق در ایجاد روشی برای مشخص کردن مقدار این جرم یا چگونگی ان می باشند ازادی عمل ذرات ارنا و کتونها در فرار از جاذبه اجرام با سرعتی بینهایت زیاد عاملی است که سبب پیدایش دو نظریه فوق الذکر شده است در اصل ارنا افزایش انرژی یک اشعه نوری را متناسب با محدود وسعت حدفاصل ارتعاشات ارنا در یک فرکانس ثابت تعریف می شود مثلا انرژی نور یک ذره ارنا زمانی که در فرکانس 200 در یک فاصله 5 واحدی ارتعاش میکند کمتر از انرژی نور یک ذره ارنای است که با فرکانس 200 در یک فاصله 10 واحدی ارتعاش می کند لذا هرچه در یک فرکانس ثابت حدفاصل ارتعاشات ذره ارنا بیشتر شود انرژی موجود در طیف اشعه تشکیل دهنده ان بیشتر می باشد البته این اصل مربوط به شرایط نرمال فضا میباشد و در محیط های خلع و چگال ارنا مقداری متغیر می شود چیزی که اکنون روشن شده است که انرژی هر موجی متناسب با فرکانس ان وحد فاصل ارتعاشات ان است و بطور طبیعی هرچه فرکانس بالاتر می رود حد فاصل ارتعاشات ذره کم می شود بطور مثال حد فاصل ارتعاشات یک طیف مرئی نور بیشتر از یک طیف اشعه گا ما است در حالی که فرکانس نور مرئی کمتر از گاما میباشد ولی اشعه گامایی که ذرات ارنای تشکیل دهنده ان دارای حدفاصل ارتعاشات بیشتری در یک فرکانس مساوی نسبت به اشعه گامای حاصل ذره ارنای دیگری هستند دارای انرژی بالا تری می باشند


  
  

رابطه بین الکترون و پروتون و ذره ارنا و کتونها در هسته یک اتم عده ای از دانشمندان مرکز تحقیقات کتونی براین باورند که عامل ثبات یک اتم و مدار الکترونی ان وجود ذرات ارنا و کتونها در ناحیه مدار الکترونی و هسته ان اتم می باشد این فرضیه را فرضیه بقای اتمی می نامند درفرضیه بقای اتمی اینگونه ذکر می شود که وقتی ذرات ارنا در فواصل بین اتمی قرار می گیرند و فاصله انها کمتر از حد شعاع یک اتم میشود توسط الکترونها و پرتونها جذب شده و مابین مدار الکترونی و هسته اتم قرار می کیرند حال اگر داخل مرکز هسته اتم ذرات ارنا و کتونی نباشد بدلیل حجم بزرگتر هسته اتم انها با نیروی بیشتر جذب مرکز هسته اتم شده و ممکن است هسته اتم متلاشی گردد کتونها بر خلاف ذرات ازاد ارنا جذب هسته اتم و الکترونها نمی شوند بلکه تابع حالت میدان این ذرات و ذرات محبوس کتون داخل مرکز اتمها هستند لذا در صورت وجود در مرکز هسته اتم بدلیل اثر تدافعی که بر ذرات بین اتمی ارنا دارند از نزدیک شدن ذرات ارنا و در نتیجه الکترونهای مداری (وابسته به انها) به هسته اتم جلوگیری میکنند در نتیجه سبب پایداری هسته اتمها می شوند دافعه بین ذرات ارنا و کتونهای واقع در مرکز اتم نیز باعث پراکندگی تقارنی این ذرات در داخل هسته مرکزی اتم می شود که این عمل نیز باعث تعادل مدار الکترونی اتمها می گردد با توجه به اثر دافعه ذره کتون بر ذرات ارنای اطراف هسته یک اتم - بزرگی و کوچکی حجم اتم و مدار الکترونی ان رابطه مستقیمی با تعداد ذره کتون و ارنای داخل مرکز هسته اتمها دارد هرچه تعداد کتونها و ارنای مرکز یک اتم بیشتر باشد شعاع مدار الکترونی دور هسته ان اتم نیز بزرگتر می شود تا کنون اشکار شده تجمع ذرات ارنا در داخل اتمها باعث ایجاد میدان مغناطیسی می شود این میدان با توجه به ساختارکریستالی کتونها و ذرات ارنای فضا - ا نمی تواند تعادل انها را در فضا برهم بزند ولی قادر است اثراتی بر روی الکترونها و پروتونها و ذرات یونی ازاد در فضا داشته باشد بهمین خاطر است که نمی توانیم تنها توسط یک اهنربا خلاء یا چگال ارنا در فضا بوجود بیاوریم ******************** ایا الکترونها در مدار اتمی میچرخند طبق فرضیات موجود الکترونها با سرعتی بینهایت زیاد دور هسته اتمها میچرخند تا درون ان سقوط نکنند حال چه عاملی سبب میشود که در برخورد مکرر اتمها با یکدیگر و ذرات و امواج بیرونی دیگر - سرعت الکترونها کم نشده و به داخل هسته اتم سقوط نکنند را خدا میداند ولی طبق اصل بقا در فرضیه ارنا الکترونها اصلا لازم نیست که دور هسته اتم با سرعت زیادی بچرخند و با اینکه ازادانه در مدار خود در دور هسته اتم می توانند بلغزند و حرکت کنند ولی هیچ گاه شروع به یک چرخش مداوم نمی کنند طبق تصویر فوق در حالت عادی یک مداری پر از ذرات ارنا بین مدار الکترونها و هسته اتم قرار دارد این مدار الکترونها و مواد ساختار اتمی را به خود جذب می کند ولی توسط لایه کتونهای موجود در هسته اتم دفع میشود برایند این چند نیروی جذب کننده و دفع کننده حالت و حجم و ساختار و شکل یک اتم را تشکیل میدهند در هنگام برخورد یک پرتو نور به اتم ( یعنی یک ذره ارنای ارتعاشی) الکترون در اثر ارتعاش ان ذره به سمت لایه ذره ارنا فشرده یا به سمت بیرون کشیده میشوند و پس از برگشت به مدار خود ( با توجه به میزان نیروهای مدار الکترونی) ذرات ارنای ازاد دور برش را تحت تاثیر قرار داده که ممکن است نور و موجی متفاوتی از نور و موج و انرژی اولیه ایجاد کند در حالت عادی اتمها با توجه به تاثیرات کتونها و ذرات ارنا و سایر ذرات بر همدیگر در شبکه کریستالی انها - این ذرات نمی توانند بیشتر شعاع اتمی اتمها به انها نزدیک شوند و در همین فاصله می توانند تاثیرات القایی لازمه را بر اتمها و الکترونها و ارنای موجود در انها بگذارند وقتی یک اتم در داخل خلاء ارنا قرار میگیرد بدلیل اینکه ذرات ازاد ارنای دور بر هسته اتم دیگر وجود ندارند برایند نیروی دافعه کتونهای مرکز اتم بیشتر شده در نتیجه مدار الکترونها نزدیکتر شده و مدار ذرات ارنا خارج ان قرار میگیرند که این اثر نیز به مواد و اتمهای داخل خلاء ارنا خاصیت و عملکردهای خاصی میدهد که قبلا عنوان شده است تعداد ذرات ارنای داخل مدار اتمی ممکن است دو یا چند برابر تعداد الکترونهای یک اتم باشد که در حالت استاندارد برای هر اتم تعداد ان یک عدد مشخص است ولی تحت شرایط خاصی می تواند تعداد ان کمتر یا بیشتر از حالت نرمال اتمی شود در مورد بار الکتریکی ذرات نیز فرضیه ارنا علت باردار بودن یک ذره پزیترون در مقابل یک الکترون و پروتون را با روشی جدید پاسخ می دهد که بعدا ذکر خواهد شد و بطور کلی اساس و علت بار الکتریکی مواد و ذرات جهان طبق یک اصل جدید تشریح شده که ان نیز عنوان خواهد شد hypothesi katon and arni about blackhole علت انحراف نور در اطراف سیاه چاله طبق نظریه کتونی همانکونه که در مراکز علمی جهان تا کنون مطرح بوده علت انحراف نور را در اطراف کرات و سیاره ها را دلیل گرانش جرمی ان می دانند و وجود انحراف خیلی بیشتر در اطراف سیاه چاله ها را نتیجه جرم بینهایت زیاد ان می دانند همانگونه که قبلا گفته شد طبق نظریه کتونی سیاهچاله دارای جرم خیلی سنگینی نیست و دلیل بوجود امدن ان طبق تصویر فوق جمع شدن مقداری زیادی مواد فرا کتون در ناحیه ( سی ) سیاهچاله است که باعث ایجاد خلاء کتونی بزرگی در ناحیه ( جی ) و ایجاد چگال اتمی و واکنشهای بزرگ سرد هسته ای در ناحیه (بی )می شود این واکنشها بدلیل نیاز به انرژی اقدام به جذب ذرات ارنا ناحیه خلع کتونی و اطراف کهکشان می نمایند کمبود ذرات ارنا در اطراف سیاهچاله موجب جداشدن ذرات ارنا از شبکه کریستالی بین کتونها و ذرات ارنا در فضای کیهان و حرکت به سمت مرکز کهکشان می شوند از انجایی که انرژی نورانی ستاره توسط ارتعاشات ذرات ارنا منتقل می شود کمبود ذره ارنا و در حال حرکت بودن انها به سمت مرکز سیاه چاله باعث می شود که مسیر نور ستاره از حالت( ان یک ) به حالت ( ار ان یک) منحرف شود زیرا ذرات ارنای که جهت انتقال نور سیاره در حال ارتعاشند بسبب حرکت به سمت مرکز کهکشان -همزمان (با انتقال امواج ارتعاشی خود به ذرات دیگر ) با سرعت به سمت مرکز کهکشان حرکت می کنند که با عث میشوند اثرات ارتعاشی انها در حین انتقال به ذرات جلوتر فضا منحرف شده و طیف نوری و امواج حامل از مسیر مستقیم (ان یک) به حالت منحنی (ار ان یک ) انحراف پیدا نماید قبلا نیز گفته ایم که نور و کلیه امواج (طبق فرضیه ارنا ) حاصل حرکت ارتعاشی در اثر انرژی با شبه ذره ای کوچکتر از کتون بنام ارنا صورت می گیرد که همانند کتونها در تمامی فضا وجود دارند -در حالت معمولی فضا موقعیت این ذرات حین انتقال انرژی تقریبا ثابت است ولی در گذر نور از خلع کتونی و جذب نور در واکنشهای سرد هسته ای یا از بین رفتن ذرات ارنا در اثر ترکیب در واکنشهای هسته ای تعادل ذرات ارنا در فضا بهم خورده که بسته به جهت حرکت انها شعاع نور یا انرژی ( در حال انتقال با انها) از خط مستقیم منحرف می شود این اثر را هنگام انجام ازمایشهای سرد هسته ای نیز براحتی با چشم می توان مشاهده کرد البته توجه داشته باشید همانگونه که ذرات ارنا و کتونها در اثر شرکت در ترکیب واکنشهای هسته ای تعداد انها در فضای مجاور کم می شود به همان ترتیب نیز در نقطه دیگر فضا با انفجار کرات فراکتونی ویک سری انفجارات بزرگ هسته ای در فضا دوباره این ذرات متولد می شوند (از هسته اتمها ازاد می شوند) و بدین سبب همیشه در حالت نرمال فضا پراگندگی و تعادل بین ذرات کتونها و ارنا وجود دارد و یا در صورت برهم خوردن این تعادل با توجه به سرعت بالای جابجایی این ذرات خیلی سریع این تعادل در شبکه کریستالی کتونها و ذرات ارنا در جهان برقرار می شود امواج مغناطیس و ذرات ارنا با توجه به اصل ارنا تمامی نورها و اشعه ها وامواج رادیویی وجود خارجی ندارند و فقط این مازاد انرژی اجسام است که با حالت های مختلف توسط ارتعاشات شبه ذرات ارنا انتقال داده می شوند تنها میدانهای مغناطیسی و جاذبه کرانشی و نیروهای بین اتمی و ملکولی هستند که وجود خارجی دارند و در اتمها می توانند بر یک دیگر تاثیر گذاشته و در حالت های خاصی از ارتعاشات امواج توسط ارنا جهت حرکت و قدرت انها را نیز تحت تاثیر قرار دهند دانشمندان برای توجیه ماهیت نیروی مغناطیسی و جاذبه اجرام در حال انجام ازمایشی هستند در این ازمایش اثرات دو اهنربا بر یک دیگرکه با هم 600 هزار کیلومتر فاصله دارند ازمایش می شود در این از مایش یک پالس رادیویی دقیقا با یک حرکت مغناطیسی جسم در یک زمان صادر می شود در نقطه دیگر در 600 هزار کیلومتر دور تر سیستم اثر پالس رادیویی را (بعد دو ثانیه ) ثبت می کند و سیستم بسیار دقیقی نیز اثر مغناطیسی را ثبت می نماید حال اگرتغیرات مغناطیسی جسم نیز با تاخیر انجام شده باشد که مشخص خواهد شد که میدان مغناطیسی جسم نیز حاصل تغیرات شبکه ذرات ارنا در فضا می باشد ولی اگر زمان ازمایش خیلی سریعتر از نور بود مشخص می شود میدان مغناطیسی جسم اثری جدا از ذرات ارنا می باشد در مورد نیروی گرانش اجسام و نیروهای مشابه دیگر نیز ازمایشهایی در شرف انجام است بدلایلی انجام ازمایش فوق در فواصل نزدیک نمی تواند پاسخ درستی داشته باشد ؟! با توجه به شرایط دستگاه خلع ارنا امکان تست عبور میدان مغناطیسی از ان میسر نمی باشد و تنها با مشخص شدن نتیجه ازمایش فوق ارتباط بین ذرات ارنا و میدان مغناطیس یک اهنربا مشخص می شود عده ای از دانشمندان عقیده دارند که ذرات ارنا و موقعیت قرار گیری موجود در هسته اتمها می توانند منبع نیروی مغناطیسی اتمها باشند طبق فرضیه کنونی الکترومغناطیس که جهت چرخش و قرار گیری در امتداد هم اتمهای یک جسم میدان مغناطیسی را بوجود می اورد در صورت درستی این مطلب باید دوجسم مغناطیسی در فواصل چند برابر سرعت نور باید بتوانند با سرعت بینهایت زیادتر از سرعت نور همدیگر را تحت تاثیر قرار دهند در غیر اینصورت و محدود بودن این اثر به سرعت نور این عامل نیز تحت تاثیر وجود ذرات ارنا می باشد طبق نظیه 2 ارنا ذرات ارنا می توانند در داخل اتمهای یک عنصر معمولی و مغناطیسی به چند مدل زیر باشند 1)در داخل برخی عناصر می توانند توسط نیروی مغناطیس بیرونی جابجا شده و در موقعیت خاص تجمع کنند ولی براحتی امکان برگشت به حالت اول را ندارند این مدل عناصر عناصری هستند که می توانند تبدیل به اهنربا شوند 2) مدل دو عناصر ذرات ارنا در داخل مجموعه اتمهای عنصر می توانند توسط نیروی بیرونی جابجا شوند و در نقطه ای تمر کز یابند ولی به محض برداشتن نیرو بسرعت در سراسر جسم طبق حالت عادی پخش شوند این عناصر عناصری هستند که در میدان مغناطیسی اهنربا شده ودر خارج ان بسرعت خاصیت اهنربایی خود را از دست می دهند 3) مدل سوم عناصری هستند که توسط ذرات ارنا داخل هسته های انها امکان جابجایی به هسته های دیگر را ندارند یا اینکه در داخل همان اتم موقعیت ذرات ارنا توسط نیروی مغناطیسی جابجا می شود این عناصر در میدان مغناطیسی اهنربا نمی شوند و خاصیت مغناطیسی پیدا نمی کنند لازم به ذکر است که یک اتم بسته به شرایط می تواند دارای یک یا چند ذره ارنا در داخل خود باشد حالت عدم وجود ذره ارنا نیز امکان دارد تحت شرایطی بوجود اید بدلیل جاذبه بین مواد ساختار اتمها (نوترون و پرتون و ..) با ذرات ارنا و دافعه بین ذرات ارنا با یکدیگر- حال ان قسمت از اهنربا که از ذره ارنا خالی شده قسمت دیگر اهنربایی که ذره های ارنا در ان جمع شده اند را جذب می کند و حالت برعکس ان در موقع نزدیکی دو قسمت از اهنربا که ذرات ارنای ان زیاد است همدیگر را دفع می کنند حال اگر این اثر جذب و دفع در فواصل بسیار دور با سرعتی بیشتر از نور صورت بگیرد مشخص می شود نیروی مغناطیسی متشکل از جمع میدانهای ذرات ارنا است ولی اگر این اثر در فواصل دور کمتر یا مساوی سرعت نور باشد مشخص می شود امواج مغناطیس نیز همانند امواج رادیویی الکترو مغناطیس وابسته به ذرات ازاد ارنا در فضا بوده و بدون انها قابل انتقال نمی باشند تا کنون مشخص شده که امواج رادیویی و نورها داز خلاء ارنا نمی توانند عبور کنند ولی امکان ازمایش نیروی مغناطیسی جسم تا کنون در این میدان میسر نشده است و منوط به دریافت پاسخ از از مایشهای دیگر است در مورد امواج رادیویی الکترونها می توانند نیروی الکتریکی را بصورت ارتعاشاتی به ذرات ارنای داخل اتم جسم بدهند و ذرات ارنا یک جسم می تواند بدون خارج شدن از اتمها انرژی خود را بصورت ارتعاشات به ذرات ارنا موجود در فضا بدهد و این ذرات حداکثر می توانند بدلیل قرار گیری در شبکه کریستالی کتونها با سرعت 300 هزار کیلومتر در ثانیه به ذرات ارنای دیگر انتقال داده و در گیرنده این ارتعاشات از ذرات ازاد فضا به ذرات ارنا موجود در اتمها داخل جسم منتقل شده و در ان با تاثیری که برحرکت الکتریکی الکترونها دارند جریان متناسب الکتریکی درست نمایند حرکت ذرات ارنا در خلع کتونی از حالت ارتعاشی به حرکت مستقیم (یا پرش) خود ذره تبدیل می شود و بدلیل نبود کتونها سرعت ذره ارنا بینهایت زیادتر از نور می شود و بدین خاطر کلیه اموج می توانند با سرعتی هزاران برابر نور از خلاء کتونی عبور کنند طبق نظریه ارنا کلیه نورها و امواج الکترومغناطیس و اشعه هایی که در شرایط معمول (داخل ابر کتونی) سرعت انها محدود به سرعت نور می باشند قسمتی از انرژی یک جسم هستند که بواسطه حرکت ارتعاشی شبه ذرات کتون به نقاط دیگر عالم یا اتمهای دیگر منتقل می شوند همانطور که قبلا گفته شد ذره ارنا و ذره کتون دو شبه ذره کوچکتر از الکترون هستند که با وجود داشتن حجم جرمی برای انها وجود ندارد و تمامی عالم از وجود انها پر می باشد برای اینکه ماهیت بیشتر ذره ارنا در ترکیب اجسام الکترومغناطیس روشن شود دانشمندان سعی در ساخت یک نمونه اهنربا قوی کاملا شفاف دارند تا بتوانند نحوه حرکت نور و ذرات کتون از قطب های ان را مشاهده کنند بنظر می اید ذرات ارنا داخل قطب های اهنربا متناسب با شکل میدان مغناطیسی ارایش ذرات ارنا ازاد درفضای موجود در اطراف خود را تغیر می دهد که این تغیرات را در ذره کتون بافرکانس پایین و دامنه بالا (بدلیل بالا بودن محدوده جابجایی ذره ارنا در ارتعاشات بین کتونها ) براحتی قابل مشاهده بوده و در فرکانسهای خیلی بالا و دامنه پایین بدلیل کوچک بودن این تغیرات قابل مشاهده نیستند ارتعاشات ذرات ارنا نیز در فرکانسهای پایین زمانی که بیشتر از فاصله شعاع بین دو اتم ازاد در فضا می شود توسط اتمهای موجود در اتمسفر برگشت داده شده که طیف امواج (ا –ام) را تشکیل میدهند در فرکانسهای خیلی خیلی بالا این ارتعاشات امواج گاما را تشکیل میدهند که براحتی قادر به عبور از بین اتمهای یک جسم میباشند بیشتر تغیرات حاصل از ذرات ارنا تجمع یافته جسم بر روی امواج فرکانس بالا و ذرات ارنای فضا یا اتمهای دیگر به حد و اندازه شعاع اتمی میباشد و با تجهیزات فعلی بشر بسختی قابل ثبت است مثلا انحراف نور در میدان مغناطیسی یا تحت تاثیر جاذبه یک جسم وجود دارد و لی بدلیل کوچک بودن ان توسط تجهیزات اندازه گیری قابل ثبت نیست new atomic arni qheib system this system can backbite in the normal day زندگی در خلاء ارنا چگونه می توان با خلاء ارنا غیب شد پرسیده بودید - امواج مغناطیسی حاصل اثرات ذرات ارنا می باشد می توانند براحتی از یک ورقه چوبی بگذرند و بر روی یک پیچ اهنی انسوی چوب اثر بگذارند ولی نور نمی تواند از یک تکه چوب بگذرد با وجود اینکه (طبق فرضیه ارنا) هردو حاصل اثرات ذره کتون هستند در جواب این دوست عزیز باید ذکر کنیم که نور هم می تواند براحتی از یک لایه چوب عبور کند البته نه ان نوری که ما می توانیم ببینم مثلا اشعه کاما که خود شاخه ای از جنس نور است ممکن است براحتی بتواند از یک لایه نیم متری چوب هم عبور کند در اینکه امواج مغناطیس و نور وابسته به ذرات ارنای عالم هستند شکی نیست بلکه این نوع واکنش ذرات ارنا است که ماهیت طیف نور و میدان مغناطیسی جسم را بوجود می اورد در نور و امواج الکترو مغناطیس ارتعاشات ذرات ارنا انها را بوجود می اورد ولی در مورد میدان مغناطیسی تجمع ذرات ارنا میدانی بوجود می اورد که می تواند این اثر را بر روی ذرات ارنای داخل اتمهای مواد دیگر اثر بگذارد بنظر می رسد این اثر نمی تواند در ذرات ارنا ازاد فضا تاثیر خاصی داشته باشد چیزی که تا کنون با ازمایشهای دانشمندان مشخص شده است وقتی در محیطی توسط دستگاه مخصوص - خلاء ذرات ارنا را بوجود می اوریم ذرات ارنا از شبکه کریستالی فضای ان محیط به حاشیه خلاء ارنا رانده میشوند این ذرات همانند ذرات کتون جایی دوری نمی توانند بروند بخاطر اینکه تمام دنیا پر از ذرات ارنا است پس به همین دلیل کنار خلاء ارنا ناحیه چکال ارنا به وجود می اید این ناحیه تمامی امواج و انرژی و اشعه ها و نور های الکترو مغناطیس حتی تشعشعات قوی لیزر و گاما را از خود منعکس می کند عکس شرایط ناحیه چگال ارنا وقتی انسان در ناحیه خلاء ارنا قرار بگیرد حتی زیر نور خورشید هیچ جایی را نمی تواند ببیند و مثل این است که کور شده باشد هیچ رادیو و فرستنده ای در ناحیه خلاء ارنا کار نمی کند و حتی اگر چراق قوه ای را درون خلاء ارنا روشن کنیم بدلیل نبود ذرات ارنا دمای تنکستن ان بالا رفته و در عرضه چند ثانیه رشته ان بخار می شود ولی نوری دیده نمی شود تمامی لامپ های رشته ای در اثر روشن شدن در طی کسر ثانیه رشته تنکستن ان بخار می شود انتن خروجی یک موبایل یا یک بیسیم در داخل خلاء ارنا زمان روشن کردن دستگاه بسرعت داغ و ذوب می شود ولی هیچ نوع موجی از خود صادر نمی کند حتی لامپ های کم مصرف نیز در اثر روشن شدن داخل خلاء ارنا بسرعت ذوب می شوند در خلاء ارنا انرژی تنها می تواند به گرما تبدیل شود و تمام تجهیزات نوری و موجی بدلیل نبود زرات ارنا انرژی خود را به گرما تبدیل می کنند حال اگر اطراف جسم خلاء هوا نیز وجود داشته باشد این گرما بسرعت می تواند تا چند میلیون درجه سانتی گراد و بالا رود بدلیل اینکه جسم داغ شده دیگر نمی تواند توسط ذرات ارنا مازاد انرژی خود را به صورت امواج مادون قرمز یا نور و ... از خود دور کند تنها راه انتقال دما تماس مستقیم جسم با اجسام دیگر یا اتمهای یک گاز اطراف می باشد حتی اگر اطراف یک جسم واقع در خلاء ارنا هوا وجود داشته باشد بدلیل عدم توانایی سریع اتمهای هوا برای انتقال مازاد دمای جسم باز هم نسبت به محیط معمولی دما می تواند بسرعت بالا رود تا زمانی که جسم به حالت پلاسما در امده و ذرات ان در اطراف پراکنده شود حال اگر جسمی داخل محیط خلاء ارنا توسط یک میدان مغناطیسی قوی معلق باشد باشد و محیط اطراف ان نیز خالی از هوا باشد فقط توسط امواج کتونی می توان به ان انرژی وارد کرد انرژی وارد شده جسم را بسرعت ذوب و به پلاسما تبدیل می کند میدان مغناطیسی از پراکنده شدن اتمهای جسم جلوگیری می کند و خلاء ارنا نیز از خارج شدن انرژی جسم بحالت نورها و امواج جلوگیری می کند این شرایط سبب می شود که دما ی جسم ظرف کسری از ثانیه تا چند صد میلیون درجه سانتی گراد بالا رود در این شرایط انرژی جسم سعی می کند (بدلیل برهم خوردن شبکه کریستالی کتونها) خود را از طریق امواج کتونی از جسم دور کند حال اگر در یک لایه دور تر از مرکز پلاسما ما دارای شرایط چگال کتونی باشیم این امواج از ان لایه ها نیز منعکس شده و تنها می توانند از منفذ کوچکی که بدون لایه خلع و چگال اتمی است بصورت متمرکز و مستقیم با قدرت از پلاسما خارج شوند انرژی این پرتو بقدری زیاد است که می تواند سوراخی را به قطر 155 برابر شعاع کتونی و طول چند کیلومتر در دل کوه یا زمین بوجود اورد در اصل این عملکرد متعلق به دستگاه تپ کتون می باشد sample of state vanish person in the arni chegal place چگونه ذره ارنا انسانها را می تواند از نظرها غیب کند ما وقتی از بیرون به ناحیه خلاء ارنا نگاه می کنیم انجا بشدت نورانی و سفید رنگ می باشد و گاها می تواند مانند اینه نورها را از خود منعکس کند بهمین خاطر اگر کسی لباسی از جنس تولید کننده خلاء ارنا داشته باشد می تواند از نظرها محو شود این کار به دو روش امکان پذیر می باشد ***در شب و در محیط های تاریک افراد لباسی میپوشند که لایه بیرون لباس دارای خلآء ارنا و لایه داخل لباس چگال ارنا می باشد خلاء‹ ارنا برخلاف چگال ارنا یک لایه کاملا سیاه به نظر میرسد و بخاطر سیاهی شب دیده نمی شود و انسانها در صورت تکمیل دستگاه خلاء ارنا می توانند در اینده با پوشیدن این لباس در شب از نظرها پنهان شوند *** در روز جهت غیب شدن باید لباسی پوشند که بتواند درون خود را خلاء ارنا و بیرون خود را چگال ارنا با فاز تقارنی 180 درجه و زاویه صفر نوری ایجاد نماید ذاویه صفر نوری چگال ارنا هر اشعه نوری را دقیقا مثل یک اینه می تواند منعکس کند یعنی فرد براحتی در صورت عدم وجود فاز تقارنی می تواند شکل خود را در محیط چگال ارنا خیلی شفاف تر از اینه ببیند ولی با ایجاد فاز تقارنی 180 درجه اشعه نور از هر نقطه ای که واارد ناحیه چگال ارنا شود با 180 درجه چرخش مجدد بدون اتلاف انرژی می تواند منعکس شود این فاز تقارنی را با چرخش سریع میدان چگال ارنی می توان درست نمود با توجه به سرعت چرخش زاویه انعکاس از صفر تا 180 درجه حول محور مرکزی جسم یا فرد داخل چگال کتونی میتوان تعین نمود بدین ترتیب انسانی که با پوشیدن لباس مخصوص یک لایه چکال ارنا دور خود دارد مثل یک شیشه شفاف دیده نمی شود حتی بدلیل عدم وجود شکست نور و اتلاف انرژی نوری حتی از شیشه نیز شفاف تر می شود و ما با وجود یک فرد در جلوی چشممان حتی فاصله یک متری براحتی می توانیم فضای اطراف را بدون کوچکترین گاهش نوری مشاهده کنیم و تا لمس نکردن شخص مورد نظر یا صحبت نکردن او یا بیرون بردن دست خود از محیط چگال ارنای دوربرش بهیچ عنوان قادر به تشخیص و دیدن این افراد نیستیم بخاطر تشابه خواص همه امواج فرد غیب شده حتی با امواج رادیویی و رادارها و دزدگیرهای معمولی قابل تشخیص نیست لذا این فرد بدون اختلال در عملکرد دزدگیرها یا صدمه دیدن از امواج لیزری قادر است داخل هر محیط حفاظت شده وارد شود تنها دستگاه قابل ردیابی این افراد دستگاهای ردیاب التراسونیک و ردیابهای دستگاه اشعه کتونی میباشند البته برای کمراه کردن ردیابهای التراسونیک می توان کاری نمود که انها نیز متوجه ورود فرد نشوند ولی رادارهای با موج کتونی براحتی قادر به اشکار سازی این افراد هستند البته این افراد در صورت تجهیز خود به یک میدان چگال کتونی با فاز تقارنی 180 درجه همزمان با میدان چکال ارنا با فاز تقارنی 180 درجه بهیچ عنوان با هیچ وسیله ای قابل ردیابی نیستند ولی ساخت این تجهیزات همزمان در جنس یک لباس تکنولوژی خیلی پیشترفته ای لازم دارد که همکان امکان دسترسی به ان را ندارند در جنگهای اینده ممکن است سربازان دیگر نتوانند با چشم معمولی و رادارهای فعلی نفرات و هواپیماها و تانگهای دشمن را در حال پیشروی به سوی انها ببینند زیرا انها می توانند خود را با این سیستم از لحاظ دیده شدن غیب نماییند البته انسانها در محیط چگال ارنا اجسام را می توانند ببینند ولی اجسام کم نور و دارای وضوح بالایی نیستند rtpd new atomic motor system با توجه به کشفیات اخیر پاره ای از دانشمندان معتقدند که از 100 درصد حجم تشکیل دهنده کل جهان حدود 65 درصد مربوط به ذره کتون و ارنا بوده و حدود 35 درصد ان مربوط به ماده اتمی دارای جرم میباشد از کل 65 درصد ذره کتون و ارنا - 25 درصد مربوط به ذرات ارنا و چهل درصد مربوط به ذره کتون می باشد از کل 25 درصد ذرات ارنا حدود 10 درصد انها در ساختار اتمی و 15 درصد انها در فضای ازاد عالم میباشند و از کل ذرات کتون نیز حدود 15 درصد در ساختار اتمها و حدود 25 درصد ان نیز در فضای ازاد عالم میباشند و همچنین اعتقاد دارند در دنیا غیر از حرکت ارتعاشی ارنا و کتونها چیزی جدای دیگر بنام انرژی یا فتون وجود ندارد sample of some new atomic work system رابطه بین حرارت و ذرات ارنا و میدان مغناطیسی جسم یکی از دلایل ارتباط بین ذرات ارنا و میدان مغناطیس از بین رفتن خاصیت مغناطیسی جسم در اثر حرارت می باشد قبلا گفتیم طبق اصل ارنا تمامی موادی که میتوانند اهنربا شده و خاصیت اهنربایی خود را نگه بدارند بدین دلیل است که ذرات ارنا موجود در اتمهای ان اجسام می توانند توسط نیروی مغناطیسی بیرونی از سراسر جسم در اتمهای یک قطب جسم جمع کردند و لی با قطع میدان بدلیل ساختاراتمی ماده امکان برگشت به محل قبلی خود یا پخش شدن در سراسر جسم را ندارند و به همین خاطر تجمع ذرات ارنا در یک ناحیه سبب بوجود امدن میدان مغناطیسی در جسم میشود حال اگر جسم حرارت ببیند موانع برگشت ذرات ارنا ضعیف شده (نیروی الکتریکی الکترونها) و انها در سرتا سر جسم پخش میشوند و میدان مغناطیسی جسم از بین میرود بین ذرات ارنا و الکترونها یک نوع وابستگی وجود دارد که در حالت عادی جسم پراکندگی ذرات ارنا و الکترون های اتمها می توانند یکی از عوامل ایجاد مقاومت الکتریکی یک جسم باشند ابرسانا شدن اجسام در دمای های خیلی پایین نیز می تواند بنوعی نمایانگر نقش داشتن ذرات ارنا در ماهیت الکتریکی جسم را بیان کند بنظر میرسد الکترونها تنها عامل جلوگیری کننده از ورود و خروج ازاد ذرات ارنا در ترکیب هسته اتمها می باشند تعداد ذرات ارنا داخل هسته اتمها میتواند زیاد یا کم شود لذادر یک جسم تحت تاثیر یک نیروی مغناطیسی بیرونی ذرات ارنا تعدادی از اتمهای یک جسم از داخل ان خارج شده و وارد هسته اتمهای جهت دیگر شی می شوند ولی ممکن است ارایش الکترونی یک جسم بنوعی باشد که اجازه خروج و جابجایی کتونهای موجود در هسته اتمهای یک جسم را ندهد که این عناصر نمی توانند خاصیت مغناطیسی پیدا کنند در هر هسته اتم ممکن است تعداد بیشماری ذره ارنا وجود داشته باشد که امکان تخلیه و جداسازی همه انها ممکن نیست یکی از دلایل وجود ذرات ارنا در هسته اتمها این است که وقتی اتمها با از دست دادن الکترون به یون تبدیل میشوند باز هم در میدان مغناطیسی می توانند دچار انحراف شوند چیزی که مسلم است بارهای الکتریی اتمها و ذرات ارنا و نیروی مغناطیسی اتمها دارای پارامترهای مشترکی میباشند که دانشمندان با تحقیق برروی واکنش ذرات ارنا سعی در کشف انها دارند ان چیزی که در فرضیه های مغناطیسی فعلی منطقی بنظر نمی رسد که انها نیروی مغناطیس جسم را حاصل همجهت شدن نیروی مغناطیسی اتمهای یک جسم می دانند ولی سئوال اینجاست چه عاملی سبب پایداری این اتمهای هم جهت شده می باشد و یا چه عاملی در اجسامی که ا تمهای ان خاصیت مغناطیسی پیدا نمی کنند از چرخش اتمها و همجهت شدن میدان انها جلوگیری می کند و چرا در یک مایع سیال مثلا اب یا نیتروژن مایع که براحتی اتمها امکان چرخش دارند با نزدیک شدن اهنربا خاصیت اهنربایی پیدا نمی شود یا چرا گازها با وجود داشتن اتمهای ازاد خاصیت اهنربایی پیدا نمی کنند در حالی که براحتی میتوانند بچرخند و برایند نیروهای خود را در راستای نیروی مغناطیسی بیرونی قرار دهند یا چرا بخار اهن برخلاف فلز اهن دارای خاصیت اهنربایی نمی شود این همه نشانگر وجود عاملی در داخل هسته اتمها می باشد که در صورت توانایی به انتقال به اتمهای دیگر جسم یا ماده ان ماده را از لحاظ نیروی مغناطیسی ضعیف و قوی کرده و دارای نیروی مغناطیسی می نماید این عامل چیزی جز ذره ارنا نمی باشد البته بدلیل تاثیر متقابل بارالکتریکی و میدان مغناطیسی برهم انحراف حرکت الکترونهای ازاد ویونهای ازاد اتمها در میدان مغناطیسی قابل قبول است ولی عکس العمل اتمهای خنثی ازاد در گازها و مایع که دارای بار الکتریکی خنثی هستند را نمی توان با فرضیه های فعلی توجیه کرد **********************